PAST PRESIDENTS

 

Name Year
Lt. Col. J. R. Kochar 1948 - 1951
Dr. J C Patel 1952
Dr. H P Dastur 1953
Dr. K S Basu 1954
Dr. A D Daftary 1955
Dr. P K Ghosh 1956
Dr. C K Ramchander 1957
Dr. A Devasagayam 1958 - 1959
Dr. N R Desai 1960
Dr. Maj. R C Tarapore 1961
Dr. M G Magdum 1962
Dr. L D D'Souza 1963
Dr. K M Bhansali 1964
Dr. A P Shukla 1965 - 1966
Dr. S V Bhatt 1967
Dr. R Mazumdar 1968
Dr. A B Kothari 1969
Dr. B Bhar 1970
Dr. G Arundas 1971
Dr. J C Kothari 1972
Dr. P V Bharucha 1973 - 1974
Dr. P V Thacker 1975
Dr. S Chakrabarty 1976
Dr. R K Bhagwana 1977
Dr. C V Talwalkar 1978
Dr. G Goplaraj 1979
Dr. A R N Prasad 1980
Dr. M R Bhatt 1981
Dr. Pran Nath 1982
Dr. P K Biswas 1983
Dr. V P Pathak 1984
Dr. S S Bhutada 1985
Dr. N A Shah 1986
Dr. G G Davy 1987
Dr. R C Panjawani 1988 - 1989
Dr. Ashok Bhajekar 1990
Dr. P P Santanam 1991
Dr. J K Mahapatra 1992
Dr. R H Parekh 1993
Dr. S R Keshva Murthy 1994
Dr. K R Rajanarayanan 1995
Dr. A G Harshe 1996
Dr. S Sivaramakrishnan 1997
Dr. S P Vivekchandra Rao 1998
Dr. P K Sishodiya 1999
Dr. Sudha S Ramachandran 2000
Dr. G K Kulkarni 2001 - 2002
Dr. T Rajgopal 2003 - 2004
Dr. V Swaminathan 2005 - 2006
Dr. S M Shanbhag 2007 - 2008
Dr. Shyam Pingle 2009 - 2010
Dr. M V Sreenivasan 2011 - 2012
Dr. C S Gulvady 2013 - 2014
Dr. G V Prabhu 2015 - 2016
Dr. R Rajesh 2017 - 2018
Dr. Sidram K Raut 2019 - 2020
Dr. J Vijay Rao 2021 - 2022
Dr. (Major) Bishwadeep Paul 2023 - Till Date