About IAOH
President
IAOH Affiliations
Central Office Bearers
Central Council Members
Branch Office Bearers
Past Presidents

IAOH PAST PRESIDENTS


Year President Secretary Treasures
1948 - 1951 Lt. Col. J. R. Kochar Lt. Col. Njib Khan Dr. M. D. Engineer
1952 Dr. J C Patel Dr. K S Basu Dr. M. D. Engineer
1953 Dr. HP Dastur Dr. C K Ramchander Dr. M. D. Engineer
1954 Dr. K S Basu Dr. C K Ramchander Dr. M. D. Engineer
1955 Dr. A D Daftary Dr. B Banerjee Dr. M. D. Engineer
1956 Dr. P K Ghosh Dr. B Banerjee Dr. M. D. Engineer
1957 Dr. C K Ramchander Dr. V N C Rao Dr. A. C. Banerjee
1958 - 1959 Dr. A Devasagayam Dr. B Bhar Dr. J. C. Patel
1960 Dr. N R Desai Dr. L D D'Souza Dr. J. C. Patel
1961 Dr. Maj. R C Tarapore Dr. L D D'Souza Dr. J. C. Patel
1962 Dr M G Magdum DR. A P Shukla Dr. J. C. Patel
1963 Dr. L D D'Souza Dr. S V Bhatt Dr. J. C. Patel
1964 Dr K M Bhansali Dr. S V Bhatt Dr. J. C. Patel
1965 - 1966 Dr. A P Shukla Dr. S V Bhatt Dr. J. C. Patel
1967 Dr. S V Bhatt Dr. S Chakrabrty Dr. A. Venkataraman
1968 Dr. R Mazumdar Dr. S Chakrabrty Dr. A. Venkataraman
1969 Dr. A B Kothari Dr. Dhirubhai V Doshi Dr. K. P. Battacharya
1970 Dr. B Bhar Dr. Dhirubhai V Doshi Dr. K. P. Battacharya
1971 Dr. G Arundas Dr. A R N Prasad Dr. K. P. Battacharya
1972 Dr. J C Kothari Dr. A R N Prasad Dr. K. P. Battacharya
1973 - 1974 Dr. P V Bharucha Dr. A R N Prasad Dr. D. M. Bhatt
1975 Dr. P V Thacker Dr. P K Biswas Dr. D. M. Bhatt
1976 Dr. S Chakrabarty Dr. P K Biswas Dr. D. M. Bhatt
1977 Dr. R K Bhagwana Dr. P P Santanam Dr. V. P. Pathak
1978 Dr. C V Talwalkar Dr. P P Santanam Dr. V. P. Pathak
1979 Dr. G Goplaraj Dr. S K Mehta Dr. V. P. Pathak
1980 Dr. A R N Prasad Dr. S K Mehta Dr. V. P. Pathak
1981 Dr. M R Bhatt Dr. G G Davy Dr. V. P. Pathak
1982 Dr. Pran Nath Dr. G G Davy Dr. V. P. Pathak
1983 Dr. P K Biswas Dr. J K Mahapatra Dr. V. P. Pathak
1984 Dr. V P Pathak Dr. J K Mahapatra Dr. A. B. Bhajekar
1985 Dr. S S Bhutada Dr. J K Mahapatra Dr. A. B. Bhajekar
1986 Dr. N A Shah Dr. J K Mahapatra Dr. A. B. Bhajekar
1987 Dr. G G Davy Dr. K Rajanarayanan Dr. P. G. Talwalkar
1988 - 1989 Dr. R C Panjawani Dr. S R Keshava Murthy Dr. R. H. Parekh
1990 Dr. Ashok Bhajekar Dr. S R Keshava Murthy Dr. R. H. Parekh
1991 Dr. P P Santanam Dr. T Rajgopal Dr. R. H. Parekh
1992 Dr. J K Mahapatra Dr. T Rajgopal Dr. R. H. Parekh
1993 Dr. R H Parekh Dr. S Sivaramakrishnan Dr. G. K. Kulkarni
1994 Dr. S R Keshva Murthy Dr. S Sivaramakrishnan Dr. G. K. Kulkarni
1995 Dr. K R Rajanarayanan Dr. G K Kulkarni Dr. D. V. Lele
1996 Dr. A G Harshe Dr. G K Kulkarni Dr. D. V. Lele
1997 Dr. S Sivaramakrishnan Dr. S M Shanbhag Dr. D. V. Lele
1998 Dr. S P Vivekchandra Rao Dr. S M Shanbhag Dr. D. V. Lele
1999 Dr. P K Sishodiya Dr. K S Goyal Dr. S. V. Datar
2000 Dr. Sudha S Ramachandran Dr. S R Ahuja Dr. S. V. Datar
2001 - 2002 Dr. G K Kulkarni Dr. S R Ahuja Dr. H. D. Kshirsagar
2003 - 2004 Dr. T Rajgopal Dr. Revanna Siddesh Dr. H. D. Kshirsagar
2005 - 2006 Dr. V Swaminathan Dr. Shyam Pingle Dr. Rajiv Garg
2007 - 2008 Dr. S M Shanbhag Dr. M V Sreenivasan Dr. G. V. Prabhu
2009 - 2010 Dr. Shyam Pingle Dr. Sunil G Kakodkar Dr. J. Vijay Rao
2011 - 2012 Dr. M V Sreenivasan Dr. G V Prabhu Dr. J. Vijay Rao
2013 - 2014 Dr. C S Gulvady Dr. Rajiv Garg Dr. R. Rajesh
2015 - 2016 Dr. G V Prabhu Dr. J Vijay Rao Dr. S. Sarangadharan
2017 - 2018 Dr. R Rajesh Dr. (Major) Bishwadeep Paul Dr. Sanjay Rotithor
2019 - 2020 Dr. Sidram K Raut Dr. Hitesh Shingala Dr. Sanjay Rotithor
2021 - 2022 Dr. J Vijay Rao Dr. Sandeep Sharma Dr. Ashish Mishra
2023 - Till Date Dr. (Major) Bishwadeep Paul Dr. Kishor Parikh Dr. Nikunj Desai