BRANCH OFFICE BEARERS

 

Ahmedabad
President Dr Atul Patel
Secretary Dr Sunil kumar Patel
Andhra Pradesh
President Dr. S. Bakhtiar Choudhary
Secretary Dr. Suresh Kumar
Ankleshwar
President Dr. Vilas Patel
Secretary Dr. Hemant P. Chauhan
Delhi
President Dr. Gajendra Kumar
Secretary Dr. Sandeep Sharma
Dhanbad
President Dr. A. K. Singh
Secretary Dr. Abir Kumar Chakraverty
Duliajan
President Dr. Udayan Barua
Secretary Dr. Santanu Baishya
Goa
President Dr. Dhanesh Volvoikar
Secretary Dr. Sanjeev Kulkarni
Jamnagar
President Dr. Niraj Vora
Secretary Mr. Amit Raiyani
Jamshedpur
President Dr. S.K. Bhatnagar
Secretary Dr. K.J. Parekh
Karnataka
President Dr. Naveen R.
Secretary Dr. Suman. R
Madhya Pradesh
President Dr. O.P. Saxena
Secretary Dr. Kushal Mitra
Mumbai
President Dr. (Major) Bishwadeep Paul
Secretary Dr. Neetika V Chauhan
Odisha
President Dr. P. K. Nanda
Secretary Dr. Tarunaditya Mishra
Pune
President Dr Govinda Narke
Secretary Dr. Amit Kulkarni
Surat
President Dr Raghvendra Gupta
Secretary Dr. Preeti Gemawat
Tamilnadu
President Dr. B.M.S. Nagraj
Secretary Dr. T.B. Sailesh
Thaneraigad
President Dr. Ghanshyam Dulera
Secretary Dr. Ravindra Udiavar
Vadodara
President Dr. R C Saxena
Secretary Dr. Milan K.Thakar
Vapi Silvassa
President Dr. Gambhir Solanki
Secretary Dr. Samir Vora
Vidarbha / Nagpur
President Dr. Ajay Sood
Secretary Dr. Ashok Saha
West Bengal
President Dr. Abhirup Maulik
Secretary Dr .Atri Bandopadhyay
Goa
President Dr. Vishwaraj Mhalshekar
Secretary Dr. Yogesh Shingate
Center
Secretary iaohsecretariat11@gmail.com